Taşınmazın aynına ilişkin hak ve sözleşmeler, muris muvazaası ve mal kaçırma davaları, İnşaat sözleşmelerinde kat karşılığı anlaşmaları, Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklı tazminat davaları, Tapu kaydının düzeltilmesi, Ecrimisil davaları, Tenkis davaları gibi alanlarda Bursa Miras Avukatı olarak hizmet vermekteyiz.